top of page
DJI_0085.JPG

MƏHSULLAR

ATEF son 15 il ərzində elektrikləşdirilmiş dəmir yolu məhsullarının inkişafına böyük sərmayə qoyub. Məhsulların siyahısına daxildir:

 

Dartı transformatorları

Orta və aşağı gərginlikli paylayıcı qurğular (KRU)

SCADA sistemi

Dəmir yollarının avtomatlaşdırılması və telemexanika sistemləri kompleksi RWSx4 ATEF

Mühafizə və idarəetmə panelləri

Cərəyanı məhdudlaşdırıcı və şuntlama reaktorları

Ölçü transformatorları

Elektrik açarları, ayırıcılar və torpaqlayıcılar

Güc və nəzarət kabelləri

Dəmir yolu kontakt şəbəkə naqilləri və daşıyıcı troslar

Dəmir yolu və EHX üçün metal dayaqlar

Dəmir yolu kontakt şəbəkəsi detalları

Reaktiv güc kompensatorları

Transformatorlarda neytralın torpaqlama müqaviməti

Polimer və epoksid izolyatorlar

Gərginlik məhdudlaşdırıcıları və boşaldıcılar

bottom of page