top of page
0.jpg

METAL KONSTRUKSİYA ZAVODU

2011-ci ildə fəaliyyətə başlayan Metal Konstruksiya Zavodu ATEF Şirkətlər Qrupunun öz vəsaiti hesabına inşa edilib.

Müəssisədə quraşdırılan ən müasir texnoloji xətlər və avadanlıqlar metalların hər növ emalı üçün, o cümlədən, düz və həcmli hissələrin plazma kəsimi, mişarlama, doğrama, deşmə, avtomat və yarımavtomatik rejimlərdə qoruyucu qaz altında qaynağı kimi geniş çeşidli texnoloji əməliyyatlar aparmağa imkan verir.

Bu tip avadanlıqlar sırasına aşağıdakılar aiddir:

 • Metalların ilkin təmizlənməsi üçün yüksək təzyiqli qumlama xətti

 • Beş başlıqlı qazla kəsmə avadanlığı (100 mm qalınlığa qədər)

 • Dvutavr, şveller və künclüklərin avtomatik qaynaq xətləri

 • U profil (şveller) əymə xətti

 • Z profillərinin istehsalı xətti

 • EHX dirəkləri üçün avtomatik kəsmə-deşmə xətti

 • Diametri 650 mm qədər olan boruların fiqurlu kəsilməsi üçün avadanlıq

 • Lazer kəsimi

 • Plazma kəsimi

 • Gilyotin qayçı

 • Koordinatlı deşmə dəzgahı

 • Əymə dəzgahı

 • Qumlama və rəngləmə kabinələri və s.

Metal Konstruksiya zavodunun əsas üstünlüklərindən biri də  müəssisədə uzunluğu 14 m-ə qədər olan qaynar sinkləmə xəttinin olmasıdır.

bottom of page