top of page
0.jpg

ATEF TRANSFORMATORLAR ZAVODU

ATEF Transformator Zavodu şirkətin öz vəsaiti hesabına tikilib və 2007-ci ildə istismara verilib. Bir növ inteqrasiya olunmuş istehsal sahəsi olan müəssisə komplekt paylayıcı qurğular, güc və paylayıcı transformatorlar kimi mürəkkəb məhsullar üçün komponentlərin istehsalı üzrə ixtisaslaşıb.

Məhsul çeşidləri:

 • Komplekt paylayıcı qurğular - KRU (0,4 kV; 10 (6) kV; 35 kV gərginlikli)

 • Dəmir yollarının elektrikləşdirilməsi üçün 27,5 kV paylayıcı qurğular

 • Metro üçün 825 V DC və dəmir yolu üçün 3300 V DC paylayıcı qurğular

 • Sabit cərəyan düzləndiriciləri

 • Reaktiv güc kompensatorları

 • Transformatorun neytralının torpaqlama müqaviməti

 • Mühafizə və idarəetmə panelləri

 • SCADA sistemləri

 • Dərinlik nasoslarının idarəetmə stansiyaları

 • Yüksək gərginlik məhdudlaşdırıcıları

 • Ölçü transformatorları

 • Epoksid və polimer izolyatorlar

 • Sarğı naqilləri və ötürücü şinlər

 • Yağli tip transformator üçün qofralı çənlər

 • Güc transformatorları üçün radiatorlar

 • Orta ağırlıqlı sadə metal konstruksiyalar

 • Dəmir yolu kontakt şəbəkəsi detalları

 • Yüksək gərginlikli elektrik hava xətləri (EHX) armaturları

 • Modul tipli binalar və s.

bottom of page